The Magistrate ( 0 )

کارگردان : Timothy Sheader
تهیه کنندگان : ندارد
نویسندگان : Arthur Wing Pinero
محصول کمپانی : National Theatre London
زبان : انگلیسی


هنگامی که قاضی مهربان با بیوه ای به نام آگاتا ازدواج م یکند در همان ابتدا متوجه می شود که اگاتا نه تنها 5 سال کمتر از سنش را نشان داده است بلکه مادر پسری است و رونمایی از این حقایق و رازها منجر به اتفاقات خنده دار و تحقیر آمیزی می شود که ...