(A+B)^3 ( 0 )

کارگردان : کلودیا سوراچه
تهیه کنندگان : ندارد
نویسندگان : ریکاردو فازی
محصول کمپانی : بتهوون
زبان : فارسی


نمایش a+b)^3) از دید نویسنده دوعاشق ، دو پیکر که همیشه آماده برای بیرون رفتن در شب هستند ،لباسهای زیبا بر تن می کنند با موهای کوتاه شده زیبا و گردنبندی مرواریدی و کفشهای براق و پولیش شده. آنها دیوانه وار حرکت می کنند و در جلوی آئینه ای که اسم آنها به ص