Richard II ( 0 )

کارگردان : David Giles
تهیه کنندگان : Cedric Messina
نویسندگان : William Shakespeare
محصول کمپانی : British Broadcasting Corporation (BBC)
زبان : انگلیسی


داستان تراژیک به قدرت رسیدن شاه ریچارد دوم سقوط وی را به پرده می‌کشد. به روایت شکسپیر وی مردی بدقیافه، گوژپشت، حیله‌گر و خشن و برادر پادشاه وقت از دودمان پلانتاجنت است که با خود عهد کرده به هر قیمتی شده صاحب تاج و تخت شود...