Macbeth ( 0 )

کارگردان : Jack Gold
تهیه کنندگان : Shaun Sutton
نویسندگان : William Shakespeare
محصول کمپانی : British Broadcasting Corporation (BBC), Time-Life Television Productions
زبان : انگلیسی


تراژدی مکبث شرح زندگی پرحادثهٔ سرداری دلیر و لایق به نام مکبث است. دانکن، پادشاه شریف و مهربان اسکاتلند، او را از میان هواخواهان خود برمی‌کشد و به وی لقب و منصب می‌بخشد، اما مکبث براثروسوسهٔ نفس و به اغوای زن جاه‌طلب خویش در شبی پادشاه را به قتل می رساند