ولپن ( 0 )

کارگردان : مهدی کوشکی
تهیه کنندگان : محمد قدس - صحرا فتحی
نویسندگان : بن جانسون
محصول کمپانی : مرکز موسیقی بتهوون
زبان : فارسی


روایت گر مردی به نام ولپن است که دارای خصلت ها و صفت های نکوهیده که نیمی از ثروت ونیز در اختار اوست و دیگران چشم به مال او دوخته اند. در جایی دیگر مردی که به دنبال نجات ونیز و رهایی آن از دست مردم و …