مرد بالشی ( 0 )

کارگردان : محمد یعقوبی، آیدا کیخایی
تهیه کنندگان : محمد قدس
نویسندگان : مارتین مک دونا
محصول کمپانی : مرکز موسیقی بتهوون
زبان : فارسی


قتلهایی در شهر اتفاق می افتد و پلیس این قتلها را به یک نویسنده ربط می ده...