Othello ( 0 )

کارگردان : Jonathan Miller
تهیه کنندگان : Jonathan Miller
نویسندگان : William Shakespeare
محصول کمپانی : British Broadcasting Corporation (BBC), Time-Life Television Productions
زبان : انگلیسی


در این تراژدی، اُتِلو (نام دیگرش «مغربی» است)، شخصیت اصلی مرد داستان،که فرمانده‌ای مغربی در ارتش ونیز می‌باشد و به تحریک یکی از زیردستانش به‌نام ایاگو، به همسر خود «دِزدِمونا» شک می‌کند و بی آنکه مسئله را با زن در میان بگذارد، بی‌رحمانه او را می‌کشد و ...