The Grand Tour : Past v Future ( 0 )

کارگردان : Phil Churchward, Brian Klein
تهیه کنندگان : Ronan Browne
نویسندگان : ندارد
محصول کمپانی : Amazon Prime
زبان : انگلیسی


گرند تور مجموعه تلویزیونی برای سرویس ویدئویی آمازون است که توسط جرمی کلارکسون، ریچارد هموند و جیمز می اجرا و توسط اندی ویلمن تهیه شده است. این مجموعه تلویزیونی بعد از جدا شدن این چهار نفر از برنامه تخت‌گاز شبکه بی‌بی‌سی تهیه و تولید می‌شود.