پ مثل پلیکان ( 0.5 )

کارگردان : پرویز کیمیاوی
نویسندگان : پرویز کیمیاوی
محصول کمپانی : ندارد
زبان : فارسی


سیدعلی میرزا پیرمردی بود که در خرابه‌های ارگ طبس زندگی می‌کرد و با کمک مردم، روزگار می‌گذراند. از جوانی بدلیل اختلاف با خانواده در خرابه های ارگ زندگی میکرد و به شهر طبس نمی‌آمد...