کنسرت شهرام ناظری ( 0.3 )

کارگردان : وحید زارع زاده
تهیه کنندگان : شرکت فیلمسازی روزن تصویر
نویسندگان : ندارد
محصول کمپانی : شرکت فیلمسازی روزن تصویر
زبان : فارسی


ارکستر بزرگ کومیتاس ارمنستان به رهبری مایستر و لوریس چکناوریان